Vrste nepremičnin

09.09.2019 / Marko Harb
Delitev nepremičnin glede na namen in dejansko uporaboKljučne besede: trg nepremičnin, vrste stanovanj
#1 - Vrste nepremičnin

V grobem lahko nepremičnine glede na namen in dejansko uporabo razdelimo naslednje sklope (Cirman, 2000:4):

Stanovanjske nepremičnine vključujejo eno ali več družinske stanovanjske zgradbe in stavbna zemljišča za stanovanja, hiše in zemljišča namenjena gradnji stanovanj.

Poslovne nepremičnine so trgovine in trgovski centri, pisarniške zgradbe, gledališča, hoteli, moteli stavbna zemljišča za poslovno dejavnost in druge

Industrijske nepremičnine delimo na tovarne, skladišča, rudnike, stavbna zemljišča za industrijsko dejavnost in druge.

Kmetijske nepremičnine so vse kmetije in živinorejske farme, razne rekreacijske nepremičnine, neuporabljena razvita zemljišče ob urbanih območjih in druge

Nepremičnine za posebne namene vključujejo izobraževalne institucije, religiozne institucije, bolnišnice, pokopališča, domove za upokojence, igrišče za golf in druge

Javne nepremičnine pa so avtoceste, pošte, parki, upravne zgradbe, sole in številne druge nepremičnine namenjene javni uporabi

Na nepremičninskem trgu je najbolj dejavno poslovanje s stanovanjskimi nepremičninami. Stanovanjske nepremičnine lahko razdelimo na stanovanja in hiše. Stanovanja delimo na sobe, garsonjere, apartmaje, enosobna, dvosobna, trisobna, štirisobna ter pet in večsobna. Hiše delimo na: samostojne, vrstne, dvojčke, dvostanovanjske, trojčke, atrijske, montažne, vile, počitniške in vikende.