Kdaj nas bo doletel davek na nepremičnine je samo vprašanje časa

20.05.2019 / Marko Harb
Davek se bo uvedel ko bodo urejeni podatki o zemljiščih, prek katerih potekajo javne ceste in železnice.

Ministrstvo za finance je napovedalo da bo novi sistem obdavčitve nepremičnin uveden v letu 2020. Sedaj ugotavljajo, da bo davek mogoče uvesti šele, ko bodo urejeni podatki o vseh zemljiščih, prek katerih potekajo javne ceste in železnice. Iz ministrstva so sporočili ” 

“Vse evidence še niso urejene do takšne mere, da ovir za uvedbo davka na nepremičnine ne bi bilo. V danem trenutku je največja ovira uvedbi davka na nepremičnine dejstvo, da zelo verjetno podatki o dejanski rabi zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture ne bodo na voljo pravočasno.”

Zdaj so na potezah občine, ki morajo izpolniti svojo z zakonom določeno nalogo, da uredijo stanje teh zemljišč. Ko občine izpolnijo svoje naloge ovir ne bo več. 
Minister za finance Andrej Bertoncelj je novembra lani napovedal, da bo šel osnutek zakona o tem davku najprej v dvomesečno strokovno in politično usklajevanje. Nato bo sledila javna razprava, ki bi trajala prav tako dva meseca.

V podjetju Nepremičnina posredovanje d.o.o., menijo da ni razloga za preplah zaradi novega davka. Strah da bomo morali plačevati veliko višje davke je odveč. Po načrtih finančnega ministrstva bo davek nadomestil tri sedanje dajatve na nepremičnine – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, dajatev za uporabo gozdnih cest in davek na premoženje. Predstavljal bo v celoti prihodek občin. V povprečju naj se obremenitev glede na sedanje dajatve ne bi spreminjala, bi pa pri posameznih zavezancih lahko prišlo do manjših sprememb. Celotni izkupiček občin naj bi bil sicer višji, saj bodo v obdavčitev vključene tudi nepremičnine, ki sedaj niso.

#1 - Kdaj nas bo doletel davek na nepremičnine je samo vprašanje časa